NSL-NOSTOLAITE laite Oy myy ja mark­ki­noi nos­to­lait­teita ja siir­to­lait­teita. Olemme toi­mi­neet vuo­desta 1997. Koke­muk­semme alalta on jo yli 30 vuotta.

Edus­ta­mamme tuo­te­mer­kit ovat maa­il­man­laa­jui­sesti tun­net­tuja. Yhdessä yhteis­työ­kump­pa­niemme kanssa suun­nit­te­lemme, val­mis­tamme ja toi­mi­tamme myös eri­kois­rat­kai­suja nosto- ja kap­pa­leen­kä­sit­te­ly­on­gel­miin. Kaut­tamme saatte myös tar­kas­tus­pal­ve­lut nos­tu­rei­hin ja nostoapuvälineisiin.